Възможностите пред София да се превърне в „Умен град“

smart city

Снимка: Freepik

Може ли ефективно да се управлява градския трафик?

Бъдещето винаги ще бъде важна тема! Може ли да превърнем София в Smart City? Това беше темата на конференцията Digital Sofia Smart City. На събитието присъстваха множество експерти от различни сфери.

Имахме удоволствието ние също да вземем участие. TrafficX беше представена от инж. Николай Попов – Технически Директор. Там изложихме решения относно управлението на градския трафик.

Споделихме примери от нашата практика, като разгледахме част от интелигентните системи за управление на трафика и положителното им въздействие върху безопасността на движението.

Представихме част от опита си относно оптимизацията на трафика, приоретизацията на превозните средства и изготвянето на симулационни модели.

Повече информация за събитието: https://digitalsofia.bg/

Вашият коментар