Управление на трафика

Trafficx: selling products and selling products online

Системи за осигуряване на приоритетно преминаване на превозни средства през светлинно регулирани кръстовища

В ерата на нарастващата урбанизация градовете са изправени пред предизвикателствата на нарастващия трафик и сложната градска мобилност. Отговорът на тези предизвикателства е иновативен и ефективен: приоритизация в управлението на трафика. Този иновативен подход, обединяващ напреднали технологии и стратегическо планиране, се съсредоточава върху предоставянето на приоритет на ключови транспортни средства (като аварийни и обществени превози) на светлинно регулирани кръстовища. Основната цел е да се ускори тяхното преминаване, като по този начин се намаляват задръстванията и се подобрява цялостната градска мобилност.

В следващите редове ще разгледаме как една конкретна система, базирана на GPS локация и локално изпращане на заявки към трафик контролерите, трансформира начина, по който управляваме градския трафик. Тази система е изключително важна за ускоряване на преминаването на аварийни и обществени транспортни средства, осигурявайки бърза и ефективна реакция на променливите градски условия.

Технически аспекти на приоритизацията на превозни средства със специален режим на движение през светлинно регулирани кръстовища

Техническото решение за осигуряване на приоритетно преминаване на превозни средства представлява система за управление на приоритета на преминаване на различни превозни средства (аварийни и спешни служби, коли на обществения транспорт и други специализирани превозни средства). Тази система разрешава проблема с непредвидимите закъснения за достигане до крайната цел или със закъсненията от маршрутното разписаниe, като осигурява безопасно и бързо преминаване през светлинно регулирани кръстовища. Системата има лесна и бърза инсталация, тъй като софтуерът е облачно базиран, а включеното в нея хардуерно оборудване изисква минимална инвестиция. Тъй като приоритизацията се извършва изцяло на локален принцип в зоната на кръстовището, не е необходимо изграждане на контролен център.

Технологичното решение включва необходимото софтуерно и хардуерно оборудване. С помощта на софтуера се дефинират параметрите на кръстовищата и различните нива на приоритизация, а хардуерът свързва превозните средства, за които е нужно осигуряване на локален приоритет и служи за комуникация с контролера на светофарната уредба чрез подаване на телеграми за промяна на програмите на светофара.

Видове приоритизация

Приоритизацията в управлението на трафика може да бъде разгледана в две основни категории: според начина на работа на контролера и според използваната технология.

По отношение на контролера, има два основни метода – незабавната приоритизация и удължаване на зеления сигнал.

От технологична гледна точка се използват два подхода: инфрачервени сигнали, при които предавател и приемник са монтирани съответно в превозните средства и контролера, комуникиращи чрез инфрачервени вълни; и GPS система съчетана с радиосигнал, където при навлизане на превозното средство в предварително дефинирана зона на движение към кръстовището, устройството в превозното средство изпраща сигнал („телеграма“) към контролера.

GPS и радиосигнал механизъм

Принцип на работа на системата, базирана на GPS и радиосигнал

Системата за управление на трафика, която използваме и която е базирана на GPS и радиосигнали, функционира чрез оборудване на всяко превозно средство с бордово устройство за комуникация с контролера на светофарната уредба. В администраторския панел на системата се определят виртуални зони за вход и изход на кръстовището по всички направления на движение. Когато превозното средство премине точка за вход „A“ и се движи към точка „B“, системата изчислява вектора на движение. Ако той е насочен към центъра на кръстовището, се изпраща заявка (телеграма) за приоритет. Ако настъпи промяна в посоката на движението, която не води към центъра на кръстовището, се изпраща заявка за връщане към нормалния режим на работа на светофарната уредба.

След преминаването на превозното средство през кръстовището, системата автоматично се връща към нормалния режим на светофарната уредба. Това се случва, когато се достигне точка на изход „C“ и се продължи движението към точка „D“, откъдето се изчислява, че превозното средство напуска кръстовището и се изпраща команда за възстановяване на нормалния режим на работа.

Командата, която се изпраща, представлява радио телеграма съгласно протокол R09, версия R09.16 / R09.16 FEA, съдържаща необходимата информация за контролера, за да осигури зелен сигнал за поисканото направление. Всички комуникационни канали са криптирани чрез инфраструктура с публични ключове за висока сигурност на данните. Телеграмата за приоритет може да съдържа различни данни за анализ от контролера, което позволява различни варианти на реакция. Този метод осигурява незабавна приоритизация, активирайки специална фаза за преминаване през кръстовището, зелен сигнал за искащото приоритет превозно средство и червен сигнал за всички останали направления, като по този начин влияе значително на останалите участници в движението.

Предимства на нашия подход

Нашето решение предлага множество предимства:

  1. Намалено време за преминаване през светофарните кръстовища
  2. Подобрена безопасност за аварийни и обществени превозни средства
  3. По-ниски експлоатационни разходи
  4. Независимост от интернет връзка
  5. Ефективност на дълги разстояния без нужда от пряка видимост

Приоритизацията в управлението на трафика е ключов елемент в съвременните усилия за оптимизиране на градската мобилност и безопасност. Нашата система, базирана на GPS и радиосигнали, е важна стъпка към по-ефективни и безопасни градски среди.


Вашият коментар