Услуги

map
Предоставяне на база данни за трафика

Компанията разполага с база от данни, структурирани по начин, който позволява лесното и бързото им преглеждане, търсене и извличане, като свежда до минимум дублирането на информация. Характерно за базите данни е, че те са независими от софтуера. Това ги прави универсални за използване както от различни програми, така и в различни периоди от време.

apartment
Представителство пред общини и държавни институции

Осигуряване на представителство пред общински и/или държавни институции във връзка с изготвяне на проекти за управление на трафика.

pencil-ruler
Симулационни модели

Симулационните модели са необходими за възпроизвеждане на всякакви характеристики на сложна система, в която елементите си взаимодействат. Те възпроизвеждат промени и реализации в трафика и го визуализират, като дават възможност и за проверка във виртуална среда.

apartment
Консултация на клиенти по отношение на задачи, свързани с градски трафик

Тук се включват различни услуги, сред които: - Писмени и устни становища и консултации в областта на градският трафик; - Преглед на документи или актове на държавни, общински и други административни органи за потенциални проблемни зони или казуси. Отговорът може да се получи в удобна за клиента форма – писмено, устно, лично или дистанционно.

color-sampler
Продължаващо следпроектно обслужване

Реализирането на проекта под експертен надзор помага за успешното му изпълнение. Не по-малко важна е и експертната помощ в последващата експлоатация на проекта, която компанията предоставя при необходимост на своите клиенти.

КонтактИ

E-mail: office@trafficx.bg

E-mail: sales@trafficx.bg
Адрес: Гр.София бул.“Проф. Цветан Лазаров“ 105А