Важността на интегрирането на нови технологии в пътната безопасност

Снимка:Freepik Революционно решение за безопасността на пешеходците Технологията променя света около нас, влияейки на всички аспекти от нашия живот, включително пътната безопасност. Включването на нови технологии в този контекст е необходимо, за да създадем по-ефективни и безопасни транспортни условия. Светофарните уредби от дълго време са символ на регулиране на движението...

Съвременни системи за наблюдение и анализ на трафика

Снимка: Freepik Преброяване на трафика в реално време с помощта на дрон За да управляваме транспортните потоци ефективно е необходимо да разполагаме с точни данни за транспортното натоварване. Точното измерване на трафика, включително навременното преброяване на трафика, е от първостепенно значение за ефективното вземане на решения при системите за управление...

Възможностите пред София да се превърне в „Умен град“

Снимка: Freepik Може ли ефективно да се управлява градския трафик? Бъдещето винаги ще бъде важна тема! Може ли да превърнем София в Smart City? Това беше темата на конференцията Digital Sofia Smart City. На събитието присъстваха множество експерти от различни сфери. Имахме удоволствието ние също да вземем участие. TrafficX беше...

Проекти за „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД)

Снимка: Freepik бул. Симеоновско шосе - бул. Г.М Димитров Във връзка със строително-монтажни работи е изготвен проект за промяна режима на работа на светофарната уредба на кръстовището. Организацията на движение ще бъде въведена на 22.05.2023г. Промените в организацията на движение са: По бул. Г. М. Димитров движението посока бул. Симеоновско...