Управление на трафика

Системи за осигуряване на приоритетно преминаване на превозни средства през светлинно регулирани кръстовища В ерата на нарастващата урбанизация градовете са изправени пред предизвикателствата на нарастващия трафик и сложната градска мобилност. Отговорът на тези предизвикателства е иновативен и ефективен: приоритизация в управлението на трафика. Този иновативен подход, обединяващ напреднали технологии и...