Иновации за София откроени на „Общините – перспектива 2027“

A diverse audience seated in chairs facing a stage, eagerly awaiting a performance.

TrafficX представя бъдещето на градския трафик

В рамките на вчерашното събитие “ Общините – перспектива 2027″, организирано от „24 часа“, компанията TrafficX се включи с детайлни анализи за управлението на трафика в София. Форумът събра местната и изпълнителната власт, осигурявайки идеална среда за обсъждане на актуални тенденции в урбанистиката и транспортната инфраструктура.

TrafficX, разполагаща с дълбоки познания в управлението на трафика, акцентира върху растящата необходимост от интелигентни трафик решения в бързо развиващия се град София.

Над 1,5 млн. жители по постоянен адрес в София с около 1 млн. регистрирани автомобили има през 2023 г. Нашата компания предложи иновационни стратегии за регулиране на трафика. Те включват автоматизация на процедурата по налагане на глоби и подобрения в системата за мониторинг, с акцент върху инсталирането на допълнителни камери за наблюдение на трафика. Освен това подчертахме важността на развитието на обществения транспорт като ключов фактор за ограничаване на зависимостта от личните автомобили.
Понастоящем София разполага с 290 камери за наблюдение на трафика и 490 камери за регистрация на автомобилите. Заключително, нашето участие включваше призив към общините за интегриране на интелигентни системи за управление на трафика, което ще спомогне за подобряване на качеството на живот в градските райони.
Повече информация може да видите тук.