За компанията

TrafficX – Интелигентни трафик решения за умния град. Сега и утре.

TrafficX e компания, която от 2013 г. активно работи в посока внедряване и усъвършенстване на

трафичните системи в България, следвайки най-добрите световни практики. Нашите иновативни

решения, продукти и услуги правят пътуването безопасно и удобно за хората в движение.

За 10 години успяхме да се утвърдим като водещ доставчик, консултант и доверен партньор в

сферата на управление на трафика, като изградихме солидно портфолио, което продължаваме да

разширяваме.

Проследете нашето развитие във времето :

спечелихме проект за поддръжка на системи за светлинно регулиране на трафика на територията
на Столична община

създадохме собствена интелигентна платформа за управление на сигнали

 • стартира първи етап на проект за модернизация на светофарни уредби на територията на
  Столична община
 •  осъществихме инсталацията на първия в България интелигентен трафичен контролер за
  управление на трафика. Инсталирахме трафични детектори за преброяване на трафика,
  както и системи за неговото видеонаблюдение.
 • извършихме преброяване и анализ на трафичните потоци. Проектирахме и въведохме
  програми за локално адаптивни режими на работа на светофарни уредби и гъвкави
  координационни режими.
 •  проектирахме система за мониторинг, управление и контрол на светофарни трафични
  контролери
 • разработихме, инсталирахме и въведохме в експлоатация първата в България система за
  осигуряване на приоритет на превозни средства със специален режим на движение

осъществихме модернизация на 130 светофарни уредби на територията на Столична община

приключи първият етап от модернизацията на светофарните уредби в столицата

 •  стартира вторият етап на проекта в партньорство със Столична община за модернизация
  на светофарните уредби
 • внедрихме софтуер за изготвяне на симулационни трафични модели – PTVissim
 • разработихме, инсталирахме и пуснахме в експлоатация система на територията на
  Столична община, която осигурява приоритет на превозни средства на масовия градски
  транспорт
 • осъществихме доставка, инсталация и пускане в експлоатация на система за разпознаване
  на регистрационни номера на превозни средства на територията на Столична община –
  „Малък ринг“

извършихме доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на система за контрол на
движение в BUS ленти чрез разпознаване на регистрационни номера на превозни средства.
Проектът отново е в партньорство със Столична община

 • продължихме проекта от 2019 г., като цялостно въведохме системата за разпознаване на
  регистрационни номера на превозни средства за столицата – „Голям ринг“
 •  разработихме и инсталирахме безконтактно устройство за заявка на пешеходни светофари
  – т.нар. безконтактен пешеходен бутон
 • разработихме и инсталирахме интелигентно звуково устройство за незрящи пешеходци
 •  участвахме в проект за въвеждане на първата за страната ниско емисионна зона на
  територията на Столична община
 • Мобилността на бъдещето. Как се развиват технологиите за управление на трафика?
  Ако преди 20 години системите за управление на трафика служеха най-вече за безопасно
  пресичане на транспортни потоци, в началото на 21-ви век ускорените темпове на развитие в
  големите населени места изискват нови и комплексни подходи за подобряване на градската
  мобилност.
  Моторизацията на населението непрекъснато расте. Ориентировъчно за 2020 г. на всеки 1000
  жители в столицата се падат по 663 автомобила. Това е с 29% по-високо от нивото на моторизация
  от 515 автомобила на 1000 жители за 2016 г.
  Големите градове в Европа са все по-притегателни за живот с оглед на по-добрите възможности за
  финансова реализация и социо-културни преимущества, които предлагат. Пряко следствие от тази
  тенденция е увеличеното ползване на автомобилния и градския транспорт, което поставя
  сериозно предизвикателство пред управленските структури на големите градове и мегаполиси –
  да се справят с нарастващия трафик и неговите особености.

Ето малка част от проблемите на градската мобилност, които очакват ефективно решение

 променливото натоварване на трафика в различните часови диапазони на деня

 • необходимостта от осигуряване на приоритет на превозните средства на масовия градски
  транспорт и такива със специален режим на движение
 • създаване на велосипедни алеи и тяхното светлинно регулиране
 • повишаване на безопасността на пешеходните и транспортните потоци
 • намаляване на вредните емисии

Мобилността на бъдещето се крие в дигитализацията на всички транспортни системи, създавайки
един сложен, но „смарт“ модел на управление на трафика в умния град. Системите в този сложен
„организъм“ са изградени от няколко нива на оборудване – локални системи, системи за
събиране на данни, такива за мониторинг и контрол, управление, визуализация и още други
различни компоненти. Те непрекъснато си взаимодействат и обменят информация, за да осигурят
гъвкаво управление на трафика чрез алгоритми за предсказване на трафичното натоварване.
Новата концепция за мобилност вече успешно се интегрира в големите европейски градове, а
целта ѝ е да задвижи дълбоки процеси на трансформация, които да доведат до по-тихи градове,
по чист въздух, по-малко лични коли, повече зелени площи и като цяло – по-високо качество на
живот за бъдещите поколения.
В крак с тези глобални тенденции, TrafficX вече десетилетие целенасочено работи за внедряване и
усъвършенстване на редица модерни трафик системи и решения в България

подход на работа

Отлична двустранна КОМУНИКАЦИЯ във всеки един етап на проекта – от началото до крайната
реализация

трафик решения за умния град в цифри

0
Градове
0
Проекти
0
ККръстовища
0
Клиенти

Нашият Екип

20180929_124511
20180929_124442
20180929_124456
20180929_124611
20180929_125408
20180929_122913